top of page

VÅRE BETINGELSER

1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.


2. For å kunne leie utstyr hos Intersport Filefjell as, må leietaker/gjesten være over 18 år eller ha med seg en foresatt som har fylt 18 år.


3. All betaling skjer på forskudd.  Ved avbestilling 48 timer før leietidspunkt, vil leietager refunderes 100% av leiebeløpet. Ved avbestilling 24 timer før leietidpunktet, vil leietaker refunderes 50% av leiebeløpet. Under 24 timer, ingen tilbakebetaling.


4. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut (ta vare på kvittering der strekkoder er notert) og hvor du plasserer skiene! Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.


5. Utstyr skal kun benyttes i merket og preparerte løyper. Dette gjelder ikke randoneeski. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes.


6. Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for å oppbevare utstyret på et sikkert sted. Ved tyveri må leietaker erstatte utstyret.


7. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, gods eller tredjeperson i leieperioden.


8. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger skriftlig legeerklæring.


9. Utstyret skal returneres i åpningstiden til utleier når leieperioden er slutt.


10. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.


11. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.

bottom of page